Richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP)

ErP-richtlijn (2009/125/EG)

Met de ErP-richtlijn wordt een kader tot stand gebracht voor het vaststellen van de eisen inzake ecologisch ontwerp en minimale energie-efficiëntie voor energiegerelateerde producten (ErP) die worden geïmporteerd in of verkocht binnen de Europese Unie. De richtlijn vervangt de eerdere Eco-ontwerprichtlijn 2005/32/EG. Zoals gezegd, worden met deze richtlijn een kader en uitvoeringsmaatregelen of bepalingen tot stand gebracht betreffende de vereisten voor het ecologisch ontwerp of de energie-efficiëntie voor een specifieke productklasse. Producten waarop een uitvoeringsmaatregel van toepassing is, moeten voldoen op de datum die is vermeld in die uitvoeringsmaatregel. Met een CE-markering wordt aangegeven dat een product voldoet aan de uitvoeringsmaatregel en dat de fabrikant een conformiteitsverklaring voor het product moet afgeven.

De volgende uitvoeringsmaatregelen zijn van toepassing voor Netgear-producten:

2019/1782 Ecologisch ontwerp voor externe voedingen (vervangt 278/2009). Op NETGEAR-producten die voldoen aan EN55022, Klasse B en die een externe voeding gebruiken, is verordening 2019/1782 van toepassing. Alle externe voedingsadapters voor producten van klasse B die na 1 april 2020 worden verzonden, zijn aangepast zodat deze voldoen aan verordening 2019/1782.

1275/2008, gewijzigd door 801/2013 Voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor stand-by- en uit-stand, en netwerkgebonden stand-by-stand, en elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur.

NETGEAR-netwerkadapters die niet op netvoeding zijn aangesloten, vallen niet onder de ErP-regelgeving. De meeste zakelijke NETGEAR-producten met meer dan 8 Ethernet-poorten zijn producten conform klasse A van EN55022, op welke klasse producten de huidige ErP-voorschriften ook niet van toepassing zijn

Alle Netgear-apparatuur waarop 1275/2008, zoals gewijzigd door 801/2013, van toepassing is, wordt beschouwd als netwerkapparatuur en alle switches, routers en NAS-opslagapparaten worden beschouwd als "netwerkgebonden apparatuur met hoge netwerkbeschikbaarheid" (HiNA-apparatuur). De beschikbaarheid van een uit- en stand-by-stand is derhalve niet van toepassing gezien het beoogde gebruik.

De volgende informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn:

Voeding in uit-stand: Alle Netgear-producten met een aan-uitknop verbruiken maximaal 0,3 W wanneer de schakelaar in de uit-stand staat, tenzij hieronder vermeld.

Tabel 1. Energieverbruik in stand-by-stand

Product Modus Voedingsingang
MC321 Uit-stand 0.3
MC327 Uit-stand 0.2
RBR50, RBS50 Inactief 7.5
RAX50 Inactief 4.1
MR60, MS60 Inactief 4.6
EAX20 Inactief 3.7
R9000 Uit-stand 0.4
BR500 Inactief 3.1
GS310TP Inactief 4.6
GS208 Inactief 1.3
GS305 Inactief 0.7
GS305E Inactief 1.6
GS305P Inactief 1.7
GS305PP Inactief 2.2
GS308 Inactief 0.8
GS308E Inactief 2.5
GS308T Inactief 4.6
FS105 Inactief 0.5
GS605 Inactief 1.2
GS608 Inactief 1.3
GS105 Inactief 0.9
GS105E Inactief 0.7
RAX200 1 poort actief 7.8
RAX200 Inactief 16.6
RAX40 Inactief 7.9
RAX80 Inactief 16.8
RBR20, RBS20 Inactief 4.9
RBR40, RBS40 Inactief 6.7
RBW30 Inactief 5.5
RBR50, RBS50 Inactief 7.7
RBS40V, RBS40Vv2 Inactief 7.5
RBS50Y Inactief 6.8
RN526/626X Inactief 0.3
RN528/RN628X Inactief 0.3
XR300, R6400v2, R20000v3 Inactief 8.1
XS505M Inactief 8.5
WN3000RPv3 Inactief 1.7
R8000P Inactief 12.9
R9000 Inactief 15.3
SRC60 Inactief 6.7
SRR60, SRS60 Inactief 7.4
WAC104 Inactief 4.73
WAC124 Inactief 5.3
WAC505 Inactief 5.5
WAC510 Inactief 5.2
WAC540 Inactief 6.7
WAC720 Inactief 7.2
WAC730 Inactief 7.9
WAC740 Inactief 11.5
GS108T Inactief 3.4
GS110TUP Inactief 7.4
GS110TPP Inactief 7.4
GS110TP Inactief 4.2
GS110MX Inactief 6.4
GS110EMX Inactief 7.8
GS205 Inactief 1.6
GS808E Inactief 0.9
GS810EMX Inactief 6.4
GS908E Inactief 2.3
R7000 Inactief 9.1
R7000P Inactief 7.8
EAX80 Inactief 13.73
EX3110 Inactief 2.8
EX6110 Inactief 2.8
EX3700 Inactief 3.4
EX3800 Inactief 2.8
EX6120 Inactief 2.9
EX6130 Inactief 3.0
EX6150 Inactief 4.5
EX6410, EX6420 Inactief 4.5
EX7000 Inactief 8.7
EX7300, EX7320 Inactief 4.7
EX7500 Inactief 5.4
EX7700 Inactief 5.0
EX8000 Inactief 6.5
FS108 Inactief 1.3
FS205 Inactief 1.6
FS208 Inactief 0.8
D6400 Inactief 9.3
D7000 Inactief 7.3
RAX120 Inactief 12.5
XR500 Inactief 9.3
XR700 Inactief 15.3
R7800 Inactief 9.3
R6850 Inactief 5.1
RBR850, RBS850 Inactief 8.3
RAX20 Inactief 5.2
WBC502 Inactief 7.1
RBR10 Inactief 5.7
RBS10 Inactief 4.3
MR1100 Inactief + batterij wordt opgeladen 8.2